ΠΡΙΓΚΗ ΑΡΕΤΗ

Μαθηματικός

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2006, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και συγγραφές μαθηματικών βιβλίων.