Στη ΣΥΜΒΟΛΗ υπάρχει πάντα αντικειμενική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο και τις επιδόσεις των μαθητών.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται:

  1. Δια ζώσης με τους καθηγητές
  2. Τηλεφωνικά με την γραμματεία και τον υπεύθυνο μαθήματος
  3. Στις καθιερωμένες τετραμηνιαίες συναντήσεις (Δεκέμβριος – Απρίλιος)

Επιπλέον οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για τυχόν απουσίες.