ΔΙΕΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ προϋποθέτει συστηματική προσπάθεια, οργάνωση διαβάσματος, οργάνωση χρόνου και προσωπική αφοσίωση.

Στην ΣΥΜΒΟΛΗ η βασική μας αρχή είναι η επιτυχία του υποψηφίου μαθητή μας. Αυτή η επιτυχία προϋποθέτει την άριστη εκπαιδευτική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και υποψηφίων.

Έτσι η διαδικασία της προετοιμασίας από Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ στηρίζεται:

  • Στην οργάνωση και καθοδήγηση των υποψηφίων.
  • Στην κάλυψη των «κενών» που μπορεί να υπάρχουν από Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Στα τρίωρα διαγωνίσματα, ώστε οι υποψήφιοι να εξοικειωθούν με το κλίμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στην εξατομικευμένη διαχείριση του κάθε υποψηφίου και δημιουργία προγράμματος βασισμένο στις ανάγκες του.

ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα βιβλία και οι σημειώσεις της ΣΥΜΒΟΛΗΣ είναι γραμμένα από τους καθηγητές της. Αναμορφώνονται κάθε χρόνο και εμπλουτίζονται με νέες θεματολογίες πιάνω στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων. Παράλληλα οι καθηγητές της ΣΥΜΒΟΛΗΣ, προτείνουν στους μαθητές βιβλία για πληρέστερη προετοιμασία τους.

Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρα και διεξάγονται για όλες τις τάξεις τις Κυριακές. Όποιος μαθητής έχει βεβαίωση προφορικής εξέτασης, εξετάζεται και προφορικά.

Τα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτικά.

ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ-ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ έχει ως στόχο την άριστη προετοιμασία των μαθητών της για τις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ εξετάσεις. Ικανή και αναγκαία συνθήκη η ύπαρξη όσο το δυνατόν ομοιογενών τμημάτων.

Έτσι οι μαθητές της ΣΥΜΒΟΛΗΣ κατατάσσονται στα τμήματα με:

  • Την σχολική βαθμολογία
  • Την αξιολόγηση ενός διαγνωστικού τεστ που ελέγχει το εύρος της γνώσης στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και την ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ (για πολυτεχνικές και σχολές υγείας)

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Η κατάταξη στα τμήματά μας ΔΕΝ είναι οριστική. Τα τμήματα αναδιαμορφώνονται με βάση τις επιδόσεις των μαθητών στα τρίωρα διαγωνίσματα αλλά και την γενική προφορική τους επίδοση.