• ΜΑΘΗΜΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΕΚΘΕΣΗ
 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 • ΑΡΧΑΙΑ (προαιρετικά)
 • ΩΡΕΣ
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 2
 • ΜΑΘΗΜΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ
 • ΦΥΣΙΚΗ Γ
 • ΧΗΜΕΙΑ Γ
 • ΑΛΓΕΒΡΑ Β
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ. Β
 • ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ. Β
 • ΧΗΜΕΙΑ Β
 • ΕΚΘΕΣΗ Β
 • ΩΡΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)
 • 2
 • 2,5
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1,5
 • 1
 • 2
 • ΩΡΕΣ (ΘΕΡΙΝΟ)
 • 1,5
 • 2
 • 1
 • ΜΑΘΗΜΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΦΥΣΙΚΗ
 • ΧΗΜΕΙΑ
 • ΕΚΘΕΣΗ
 • ΩΡΕΣ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ)
 • 6
 • 7
 • 4
 • 3