ΤΣΑΚΑΡΑΚΗ ΔΑΦΝΙΑΝΝΑ

Χημικός

Χημικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα. Επιστημονικός Συνεργάτης Μεγάλων Εταιριών στο τομέα τροφίμων