ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μαθηματικός

Υπεύθυνος πανεπιστημιακών μαθημάτων, ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2020, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου.