ΡΟΥΦΗΚΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Βιολόγος

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2020 και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου