ΜΠΡΟΥΖΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μαθηματικός

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2006, είναι συγγραφές μαθηματικών βιβλίων.