ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Χημικός

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Φαρμακευτική Αθηνών και ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2018.