ΛΙΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Πληροφορικής

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2016, είναι απόφοιτος του φροντιστηρίου μας και κάτοχος τίτλου Ηλεκτρολόγων Μηχ. ΕΜΠ.