ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Μαθηματικός

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2017, είναι απόφοιτος του φροντιστηρίου μας.