ΚΑΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαθηματικός

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2019, είναι απόφοιτος του φροντιστηρίου μας.