ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Φιλόλογος

Ξεκίνησε να διδάσκει στη Συμβολή από το 2019 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου