ΔΟΥΚΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Φιλόλογος

Ξεκίνησε να διδάσκει σε φροντιστήρια από το 1997 και στη Συμβολή από το 2015