Για την εγγραφή ενός μαθητή προηγείται αναλυτική ενημέρωση από τον υπεύθυνο του φροντιστηρίου κ. Σταυρακάκη Εμμανουήλ για το πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα διαγωνισμάτων και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των μαθημάτων. Η ενημέρωση γίνεται τόσο στο μαθητή όσο και στους γονείς.
Ο μαθητής συμπληρώνει τη σχετική αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία του και κατόπιν ραντεβού προσέρχεται για το διαγνωστικό τεστ. Το περιεχόμενο του τεστ καλύπτει βασικά θέματα της διδαχθείσας ύλης της προηγούμενης τάξης.
Δεν απαιτείται προετοιμασία του μαθητή.